top of page

کلاس رایگان پرتغالی اروپایی

جلسه سوم از کلاس های رایگان آشنایی با زبان پرتغالی (از پایه) برای

روز یکشنبه، ۲۶ نوامبر، ساعت ۱۸ به وقت پرتغال، ۲۱:۳۰ به وقت ایران برگزار خواهد شد.

فرم ثبت نام کلاس های رایگان پورتولینگو

لینک کلاس در ایمیلتان منتظر شماست

bottom of page