top of page

کلاس رایگان پرتغالی اروپایی

جلسه ششم از کلاس های رایگان آشنایی با زبان پرتغالی (از پایه) برای

روز پنجشنبه ، ۲۷ June ، ساعت ۱۹ به وقت پرتغال، ۲۱:۳۰ به وقت ایران

برگزار خواهد شد.

فرم ثبت نام کلاس های رایگان پورتولینگو

لینک کلاس در ایمیلتان منتظر شماست

bottom of page