top of page

شما در کدام قسمت از مسیر یادگیری زبان پرتغالی هستید؟

اگر شما هم در آغاز مسیر یادگیری زبان پرتغالی هستید، قطعا به این فکر می‌کنید که چگونه میتوانید کیفیت یادگیری خودتان را بیشتر کنید و در قسمت هایی مثل تلفظ، همانند یک پرتغالی صحبت کنید.ریسک کنید و هر زمان که می توانید به پرتغالی صحبت کنید.

ممکن است این کار غیرممکن به نظر برسد، اما به گفته کارشناسان زبان، می‌توانید مهارت‌های ارتباطی اولیه را در عرض چند هفته بیاموزید و در چند ماه به اصول اولیه یک زبان خارجی تسلط پیدا کنید. اگرچه ممکن است به سرعت به آن تسلط نرسید که به شما امکان می‌دهد آثار کلاسیک ادبیات پرتغالی را درک کنید، اما می‌توانید به سرعت عبارات و زبان فنی خاص نیازهای خود را یاد بگیرید!


کتاب های مخصوص کودکان را مطالعه کنید.

کارشناسان می‌گویند کتاب‌های کودکان می‌توانند در مرحله اولیه یادگیری پرتغالی مفید واقع شوند، زیرا می‌توانند واژگان و اعتماد به نفس لازم را برای مکالمات اولیه با زبان مادری، اولین قدم مهم در یادگیری یک زبان، به شما بدهند.


خودتان را درگیر کنید و از اشتباه کردن نترسید!

درگیری کامل کلید تسلط سریع بر یک زبان خارجی است. هر چه بیشتر با زبان پرتغالی درگیر شوید(مانند خواندن، گوش دادن به رادیو یا صحبت کردن با مردم) پیشرفت شما سریعتر خواهد بود.


16 views0 comments

Recent Posts

See All

یادگیری پرتغالی اروپایی چقدر طول می کشد؟

یکی از چالش های مهاجرت به اکثر کشورهای اروپایی، یادگیری زبان است. با این حال، این منطقه ای است که پرتغال مکان بسیار آسان تری برای زندگی نسبت به فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا است: انگلیسی به طور گسترده در

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page