top of page

بهترین برنامه ها برای یادگیری زبان پرتغالی اروپایی کدام هستند؟

همه ما برای یادگیری زبان پرتغالی برنامه هایی مثل Duolingo را دانلود می‌کنیم و با کلی انگیزه شروع به یادگیری این زبان می‌کنیم و سپس متوجه میشویم که “این برنامه پرتغالی برزیلی را می آموزد.”

پس کدام برنامه ها هستند که پرتغالی اروپایی را یاد می‌دهند؟
برنامه Memrise


این برنامه به شما کمک می‌کند تا اصطلاحات و تلفظ صحیح کلمات را به زبان پرتغالی اروپایی بیاموزید. از مزایای این برنامه میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- نسخه رایگان بیشتر لغات مفید را به شما می آموزد.

۲- از شیوه تکرار کردن برای یادگیری بهتر استفاده می‌شود

۳- برنامه ها و سرگرمی های متفاوت برای یادگیری هر زبان را دارد.


برنامه Drops


این برنامه به شما کمک می‌کند تا دایره لغات خود را در زبان پرتغالی اروپایی افزایش دهید. از مزایای این برنامه میتوان به نکات زیر اشاره کرد:

۱- با توجه به هدف شما، پلن مورد نیازتان را آماده می‌کند.

۲- نکات جالب در مورد زبان پرتغالی در مراحل یادگیری

۳- استفاده از تکنیک تکرار کردن برای یادگیری بهتر کلمات


33 views0 comments

Recent Posts

See All

یادگیری پرتغالی اروپایی چقدر طول می کشد؟

یکی از چالش های مهاجرت به اکثر کشورهای اروپایی، یادگیری زبان است. با این حال، این منطقه ای است که پرتغال مکان بسیار آسان تری برای زندگی نسبت به فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا است: انگلیسی به طور گسترده در

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page