top of page

آیا به یاد آوردن کلمات پرتغالی برای شما دشوار است؟

وقتی سعی می کنم به زبان پرتغالی صحبت کنم، ترتیب جمله در ذهنم به هم ریخته می شود و کلمات را به خاطر نمی آورم.

این احتمالاً یک موقعیت آشنا برای بسیاری از زبان آموزان است. مقدار واژگان ناآشنا که با آن روبرو هستید ممکن است دلهره آور به نظر برسد. اما چگونه کلمات جدید را یاد می گیرید، به خصوص زمانی که در ابتدا به نظر نمی رسد که معنی زیادی داشته باشند؟
اگر انگلیسی بلد هستی پس خیلی از کلمات پرتغالی را متوجه خواهی شد!

روش های مختلفی برای یادگیری و حفظ واژگان وجود دارد. هر کس به طور متفاوتی یاد می گیرد، بنابراین میبایست تمام روش ها را آزمایش کنید تا بهترین راه یادگیری را پیدا کنید. البته اگر شما زبان انگلیسی را به خوبی بلد باشید، در حال حاضر دایره لغات گسترده ای در پرتغالی دارید - شاید بدون اینکه متوجه شوید! در واقع، کلماتی که در زبان پرتغالی و انگلیسی ریشه یکسان دارند، “همزاد” نامیده می‌شوند و شما میتوانید آنها را به راحتی از انگلیسی به پرتغالی تبدیل کنید. برای مثال معادل کلمه “identity”، به معنای هویت، در زبان پرتغالی “identidade” می‌شود.


خلاق باش!

یکی از بهترین روش ها به خاطر سپردن کلمات این است که برای کلمات جدیدی که فرا می‌گیرید، تداعی های خنده دار ایجاد کنید. مهم نیست چقدر این تداعی شما خنده دار و یا بچه گناه باشد، مهم این است که شما با به یاد آوردن آن، کلمه را به راحتی به خاطر میسپارید.


کلمه را بشکن!

شکستن کلمات طولانی‌تر به بخش‌های کوچک‌تر می‌تواند به معنای بیشتر کلمه کمک کند، و حتی گاهی اوقات می‌توانید با چندین کلمه اضافی مواجه شوید.


به اطرافت نگاه کن!

وقتی به خرید می روید، سعی کنید لیست خریدتان را به زبان پرتغالی بنویسید و یا پس از خرید، رسیدتان را مطالعه کنید و به دنبال کلمات جدید باشد. بروشورهای تبلیغاتی را در سوپرمارکت ها بردارید و سعی کنید افعال و کلمات جدید را در آنها پیدا کنید یا کلمه هایی که معنی آنها را میدانید مشخص کنید.

ممکن است که به خاطر سپردن برخی از کلمات سخت خواهد بود و برای یادآوری آنها به تلاش های مکرر نیاز خواهید داشت. یک دفترچه یا برنامه یادداشت برداری تلفن همراه که می توانید کلمات را برای ارجاع بعدی یادداشت کنید، می‌تواند پشتیبان مفیدی باشد.
22 views0 comments

Recent Posts

See All

یادگیری پرتغالی اروپایی چقدر طول می کشد؟

یکی از چالش های مهاجرت به اکثر کشورهای اروپایی، یادگیری زبان است. با این حال، این منطقه ای است که پرتغال مکان بسیار آسان تری برای زندگی نسبت به فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا است: انگلیسی به طور گسترده در

Comments

Rated 0 out of 5 stars.
No ratings yet

Add a rating
bottom of page